เกี่ยวกับเรา

     เริ่มต้น เราได้เปิดบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์ประกอบเสาและสายไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง เพื่อขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหลัก โดยในปี พ.ศ.2557 เราได้รับมาตรฐาน การบริหารจัดการภายในโรงงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 และได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานผู้ผลิตสินค้าต่างๆของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่องภายใต้”แบรนด์ SET” และเนื่องจากความได้เปรียบเรื่องความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับอลูมิเนียม ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักที่ใช้ในการระบายความร้อนของแอลอีดี เราจึงได้ขยายธุรกิจเพิ่มเติมไปในด้านหลอด และโคมไฟแอลอีดี โดยในปัจจุบันเราเป็นผู้ขายหลักที่ขายโคมไฟถนนชนิดแอลอีดี 20 วัตต์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปีละกว่า 10,000 โคม ด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง เราได้มีการลงทุนเกี่ยวกับเครื่องมือทดสอบเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาสินค้า และในกระบวนการการผลิต เราได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน สินค้าทั้งในและต่างประเทศเช่น มอก., IEC,NEMA ANSI และเราได้มีการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในอนาคตเรายังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแบรนด์ไทยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพแข่งขันกับผู้ผลิตสินค้าจากต่างประเทศได้