ห้องแล็บ การทดสอบค่าทางไฟฟ้า ( Laboratory and technology )

เราคัดสรร นำเข้าวัตถุดิบที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้โคมไฟที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด