สำรวจพื้นที่ (Survey)

เรามีทีมงานมืออาชีพ บริการสำรวจพื้นที่ก่อนทำการออกแบบแสงสว่างและติดตั้งโคมไฟให้กับลูกค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า