แสดง 5 รายการ

เป็นโรงเรือนสำเร็จรูป สำหรับนำไปประกอบและปลูกพืชได้เลย
มีพลาสติกขาวขุ่นสำหรับคลุม โครงเหล็กอย่างดี สามารถประกอบและติดตั้งได้ง่าย