กิ่งโคมไฟถนน

600 ฿

กิ่งโคมไฟถนน

คุณสมบัติ
  • ใช้สำหรับต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ายาว
  • ไม่น้อยกว่า 5.5 เมตร
  • ใช้ท่อเหล็กขนาดระบุ 40 ตาม มอก.276 ประเภทที่ 1
  • R มีระยะประมาณ 400 มม.
  1. ความยาวของท่อเหล็ก 2,500 มม.
  2. ความหนาของท่อเหล็กก่อนชุบ 2.9 มม.

สินค้าหมดแล้ว