กิ่งโคมไฟถนน

750 ฿

กิ่งโคมไฟถนน

คุณสมบัติ
  • ใช้สำหรับต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ายาว
  • ไม่น้อยกว่า 5.5 เมตร
  • ใช้ท่อเหล็กขนาดระบุ 40 ตาม มอก.276 ประเภทที่ 1
  • R มีระยะประมาณ 400 มม.
รหัส ขนาด ราคา/ชิ้น
ความยาวของท่อเหล็ก มม. ความหนาของท่อเหล็กก่อนชุบ มม.
 2,500 2.9 750 บาท

มีสินค้าอยู่ 10