ดินดี (DINDEE) สารอินทรีย์ 100% ชนิดเข้มข้น ใช้ปรับสภาพดิน ลดสารตกค้างในดิน ช่วยให้สภาพดินมีความเหมาะสมแก่การปลูกพืชได้ทุกชนิด

199 ฿

ดินดี (DINDEE)

สารอินทรีย์ 100% ชนิดเข้มข้น ใช้ปรับสภาพดิน ลดสารตกค้างในดิน ช่วยให้สภาพดินมีความเหมาะสมแก่การปลูกพืชได้ทุกชนิด

รายละเอียด
ประกอบด้วย
กรดฮิวมิค 68.44%
แมกนีเซียม 5.00%
สารอินทรีย์อื่นๆ 4.06%
กรดฟลูวิค 20.00%
กรดอะมิโน 2.50%

ประโยชน์ของดินดี
1.ช่วยเชื่อมอนุภาคของดินให้เป็นกลุ่มโครงสร้างดินที่ดี ช่วยให้อุ้มน้ำและระบายอากาศได้ดี
2.เพิ่มการดูซับฟอสฟอรัสทางรากได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งตามปกติพืชสามารถดูดซับฟอสฟอรัสไปใช้ประโยชน์ได้เพีย 24%
เมื่อใช้ DINDEE แล้วสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้สูงขึ้น 67%
3.ช่วยปรับ pH ความเป็นกรด-ด่างของดินให้เหมาะสมกับพืช ทำให้พืชแตกรากได้ดี
4.ช่วยส่งเสริมกิจกรรมขอจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ลดปัญหารากเน่า โคนเน่า
5.มีคุณสมบัติเป็นสารคีเลต เพราะแตกตัวให้อนุมูลไฮโดเจน (H+) และอนุมูลฮิวเมท (Humate)
ซึ่งอนุมูลฮิวเมท สามารถรวมตัวกับธาติที่มีประจุบวกต่างๆได้ดี เช่น โซเดียม (N4+), โพแทสเซียม(K), แอมโมเนียม (NH+), เหล็ก (Fe2+) เป็นต้น
6.มีอิทธิพลต่อการดูดซับและการใช้ไนโตรเจนได้อย่างมีปรสิทธิภาพ ไม่ทำให้ระเหยหรือไหลไปกับน้ำ
7.ลดความเครียดเนื่องจากธาติอาหารไม่สมดุล แร่ธาติเป็นพิษ ขาดน้ำ หรืออากาศร้อนจัดหนาวจัด
8.ช่วยดูดซับธาตุอาหาร ปุ๋ยเคมีตกค้างในดินให้เป็นประโยชน์ ลดการใช้ปุ๋ย
9. ส่งเสริมการแตกราก แตกกอข้าว แตกยอดใหม่ขอพืชทุกชนิด

วิธีใช้
ผสมดินดี 1 ซอง (80 กรัม) ในน้ำ 200 ลิตร คนให้เข้ากัน ใช้ราดรอบโคนต้นหรือ ผสมดินดี 1 ซอง (80 กรัม)
คลุกเคล้ากับดิน เพื่อเตรียมการปลูก

มีสินค้าอยู่ 11