น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน Vermicompost Liquid ปริมาตร 1 ลิตร – ปุ๋ยโครงการหลวง(Royal Project)

115 ฿

น้ำหมักมูลใส้เดือนดิน Vermicompost Liquid
-ผลิตจากเศษผัก/ผลไม้ ที่ปลอดภัยจากสารพิษของโรงงานคัดบรรจุ
และโรงงานแปรรูป มูลนิธิ โครงการหลวง
-เหมาะสำหรับปลูกพืชในระยะออกดอก/ออกผล
-ส่งเสริมการออกรากใหม่และบำรุงรากเก่าในดินที่ไม่เหมาะสม
-มีจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชจำนวนมาก
-ใช้บำบัดกลิ่นเหม็นของน้ำเน่าเสีย แะในห้องน้ำ

จุลินทรีย์จากลำไส้ไส้เดือนดิน เป็นกลุ่มที่สร้างสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ตรึงไนโตรเจนจากอากาศ และละลายธาตุฟอสฟอรัสที่ถูกตรึงในดิน เร่งการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ในดิน ทำให้ดินมีแร่ธาติอาหารพืชสูงขึ้น พืชเจริญเติบโตได้ดี
อัตราการใช้
-ผสมน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน 1 ส่วน ต่อน้ำ 20 ส่วน ใช้รดหรือฉีดพ่น พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก สนามหญ้า หรือใช้ฉีดพ่นใบพืชทุก 2 สัปดาห์
-ผสมน้ำหมักมูลไส้เดือน 1 ส่วน ต่อน้ำ 40 ส่วน สำหรับเร่งราก
-ใช้นำหมักมูลไส้เดือนดินเข้มข้นราดร่องน้ำหรือห้องน้ำสดกลิ่นเหม็นได้เมื่อเกิดกลิ่นเหม็น
-ใช้น้ำหมักมูลไส้เดือนดินร่วมกับมูลไส้เดือนดินจะเกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

มีสินค้าอยู่ 1