ปุ๋ยน้ำสูตรเข้มข้น เบอร์ 1 : สูตรบำรุงลำต้นและใบ ปริมาตร 1 ลิตร – ปุ๋ยโครงการหลวง (Royal Project)

115 ฿

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ สูตรเข้มข้น
เบอร์ 1 : สูตรบำรุงลำต้น และใบ เหมาะสำหรับเกษตรอินทรีย์และเกษตรธรรมชาติ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ คือ ธาติอาหารพืชในรูปสารอินทรีย์สกัดจาก โปรตีนธรรมชาติ ซึ่งพืชสามารถดูดใช้ได้ทันที อย่างปลอดภัย
ส่วนประกอบสำคัญประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ในรูปฮิวมิกแอซิค และกรดอะมิโนที่มีส่วนช่วยเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงให้แก่ต้นพืชอย่างครบถ้วยและช่วยฟื้นฟูสภาพดินให้ร่วยซุยเมื่อฉีดพ่นทางดิน

คำแนะนำการใช้

กลุ่มพืช
ไม้ผล เช่น ส้ม องุ่น มะนาว ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง เงาะ พุทรา น้อยหน่า ทุเรียน ฝรั่ง ชมพู่ มะละกอ สับปะรด และผลไม้อื่นๆ
พืชไร่ ข้าว ข้าวโพด ข้างฝ่าง ฝ้าย ถั่วเหลือง ถั่วเขียว มันสำปะหลัง ยาสูบ และพืชไร่ทั่วไป

ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ หน้าวัว กุหลาบ มะลิ ว่าน โกสน ไม้แขวน และไม้ใบชนิดอื่นๆ

แช่เมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ก่อนปลูก
สำหรับเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ทุกชนิด

อัตราใช้ผสมน้ำ 20 ลิตร
ระยะเจริญด้านลำต้น ฉีดพ่น 10-20 ซี.ซี. ทุก 15 วัน
ระยะออกดอกออกผล ฉีดพ่น 3-5 ซี.ซี. ทุก 10-15 วัน

ฉีดพ่น 10-20 ซี.ซี. ทุก 10-15 วัน

ระยะเจริญด้านลำต้น ฉีดพ่น 10-20 ซี.ซี. ทุก 7-10 วัน
ระยะออกดอกออกผล ฉีดพ่น 5-10 ซี.ซี. ทุก 7-10 วัน
ใช้อัตรา 10-20 ซี.ซี. แช่นาน 10-30 นาที

คำแนะนำสำหรับวิธีการใช้ราดทางดิน
กลุ่มไม้ผลใช้ในอัตรา 50-75 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ราดรอบๆ ทรงพุ่มทุกๆ 1-2 เดือน
พืชผักแนะนำให้ใช้ในอัตรา 50-75 ซี.ซี. ผสมน้ำ 20 ลิตร ราดให้ทั่วแปลง แล้วรดน้ำทุกๆ 10-15 วัน
จะทำให้พืชผักมีคุณภาพดี และสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงอย่างมาก5

มีสินค้าอยู่ 7