ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ปลาฟิต กรดอะมิโนจากปลา a Fish Amino Acid ปุ๋ยปลา ปริมาตร 1 ลิตร – ปุ๋ยโครงการหลวง(Royal Project)

229 ฿

ปลาฟิต
โครงการหลวง

คุณสมบัติ
เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดของเหลว ประกอบด้วยปริมาณอินทรีย์วัตถุรับรอง 10%

ประโยชน์
ช่วยเพิ่มสารอินทรีย์ให้แก่ดินและพืช แต่มีปริมาณธาติอาหารหลักที่เป็นประโยชน์อยู่น้อยมากจึงจำเป็นต้องใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามชนิดของพืช

พืชที่แนะนำให้ใช้
ใช้ได้กับข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมันและยางพารา พืชผักไม้ดอกไม้ประดับ สนามหญ้า

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้
1. ใส่ทางดิน ผสมน้ำในอัตราส่วน 40 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ราดลงดินทุก 15 วัน
2.ฉีดพ่นทางใบ ผสมน้ำในอัตราส่วน 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ทุก 7 วัน

คำแนะนำ
ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยอินทรีย์ให้เข้าใจเสียก่อนทุกครั้งหากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัย ให้รีบปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คำเตือน
ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดของเหลวอาจมีก๊าซเกิดขึ้นและอาจเป็นอันตรายได้ง่ายควรเปิดด้วยความระมัดระวัง

สินค้าหมดแล้ว