ฟลาโวเจนสำหรับชุบท่อนพันธุ์และเมล็ด (Otwo Flavogen)

199 ฿

ข้อควรปฎิบัติ
– ควรบำรุงดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูกอยู่เสมอ เพื่อช่วยการเจริญเติบโตของพืช
โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฟลาโวเจน ชนิดเม็ด 25 กก.(1 ถุง) ผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก หรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฟลาโวเจน ชนิดเม็ด 25 กก. (1 ถุง) ผสมดินดี 80 กรัม (1 ซอง)
– ก่อนฉีดพ่นทุกครั้งต้องทำความสะอาดเครื่องฉีดพ่นให้ปราศจากสารเคมีและน้ำที่ใช้ผสมควรเป็นน้ำสะอาด ปราศจากสารเคมีเจือปน หากใช้น้ำที่มีส่วนผสมของคลอรีน ควรมีการ พักน้ำ 2-3 วัน ก่อนนำมาใช้เพื่อให้คลอรีนระเหยออกก่อน
– ในการฉีดพ่นควรปรับหัวฉีดให้เป็นละอองฝอยบางๆ ลักษณะเป็นหมอก จะช่วยให้ประหยัดและเป็นประโยชน์ต่อพืชมากที่สุด
– เวลาที่ฉีดพ่นที่ดีควรเป็นเวลา 05.00-09.00 น.
– เพื่อให้พืชแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรคและแมลงควรใช้ในอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดเท่านั้น
– ไม่ควรใช้เกินอัตราส่วนที่กำหนด จะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต

มีสินค้าอยู่ 4