มูลไส้เดือนดิน Vermicompost แท้ 100% น้ำหนัก 1 กิโลกรัม – ปุ๋ยโครงการหลวง (Royal Project)

135 ฿

มูลใส้เดือนดิน (Vermicompost)

ผลิตจากไส้เดือนดินท้องถิ่นไทย “ขี้ตาแร่”

มูลใส่เดือนดิน มีธาติอาหารในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ค่า pH เป็นกลาง ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดิน ลดการชะล้างธาตุอาหารพืชจากดิน เมื่อใช้เป็นประจำโครงสร้างของดินจะดีขึ้นเรื่อยๆ ต้นพืชจะเติบโตอย่างแข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลง พืชออกดอกเร็วและดอกกด

อัตราการใช้

ผสมเป็นวัสดุปลูก ใช้มูลไส้เดือนดิน 1 ส่วน ต่อดิน 9 ส่วน

ไม้กระถาง ใช้มูลไส้เดือนดินโรยบางๆ รอบรงพรุ่มและพรวนดินกลม (ใส่ 15 วันครั้ง)

แปลงปลูก ใช้มูลไส้เดือนดิน 1 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร (ไม้ดอก ผัก ผลไม้ พืชไร่)

ใส่ 2 ครั้ง/ฤดูปลูกหรือใส่ในระยะก่อนออกดอก 1 ครั้ง

มูลใส้เดือนดิน (Vermicompost)

ผลิตจากไส้เดือนดินท้องถิ่นไทย “ขี้ตาแร่”

มูลใส่เดือนดิน มีธาติอาหารในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ค่า pH เป็นกลาง ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดิน ลดการชะล้างธาตุอาหารพืชจากดิน เมื่อใช้เป็นประจำโครงสร้างของดินจะดีขึ้นเรื่อยๆ ต้นพืชจะเติบโตอย่างแข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลง พืชออกดอกเร็วและดอกกด

อัตราการใช้

ผสมเป็นวัสดุปลูก ใช้มูลไส้เดือนดิน 1 ส่วน ต่อดิน 9 ส่วน

ไม้กระถาง ใช้มูลไส้เดือนดินโรยบางๆ รอบรงพรุ่มและพรวนดินกลม (ใส่ 15 วันครั้ง)

แปลงปลูก ใช้มูลไส้เดือนดิน 1 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร (ไม้ดอก ผัก ผลไม้ พืชไร่)

ใส่ 2 ครั้ง/ฤดูปลูกหรือใส่ในระยะก่อนออกดอก 1 ครั้ง

มีสินค้าอยู่ 17