ยางเปอร์เมท 16 / 25 มม. ใส่กับวาล์วและข้อต่อท่อ PE ขนาด 16 มม. / 25 มม. ชุด 5 ชิ้น

24 ฿40 ฿

ยางเปอร์เมท 16 มม. ใส่กับวาล์วและข้อต่อท่อ PE ขนาด 16 มม. ชุด 5 ชิ้น

ล้างค่า