เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์พลาสติกแบบพกพา ขนาด 150 มิลลิเมตร สีเขียว (ไม่เหมาะสำหรับการวัดในเชิงพาณิชย์​และอุตสาหกรรม)

35 ฿

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์พลาสติกแบบพกพา ขนาด 150 มิลลิเมตร (ไม่เหมาะสำหรับการวัดในเชิงพาณิชย์​และอุตสาหกรรม)

มีสินค้าอยู่ 10