เหล็กตัว Z

30 ฿

เหล็กเส้นแบน : ขนาด 30×5 มม. ตาม มอก.55 และอาบสังกะสีตามมาตฐาน  กฟภ.

มีสินค้าอยู่ 49