แว่นป้องกันแสงยูวีและไฟปลูกต้นไม้ 200-2000 นาโนเมตร UV and Grow Light Protection Glasses 200-2,000 nm

490 ฿

แว่นป้องกันแสงยูวีและไฟปลูกต้นไม้ 200-2000 นาโนเมตร UV and Grow Light Protection Glasses 200-2,000 nm

แว่นป้องกันแสง UV และไฟปลูกต้นไม้ 200-2,000 นาโนเมตร

แว่นตาป้องการแสงยูวีและแสงจากไฟปลูกต้นไม้ ได้รับการออกแบบให้มีความสะดวกสบายและเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายต่อดวงตาของดวงตามนุษย์ และมีขาแว่นที่ป้องการแสงที่จะส่องเข้ามาด้านข้าง

หมายเหตุ : หลีกเลี่ยงการมองแสงโดยตรงจากแหล่งกำเนิดแสง แม้ว่าจะใช้แว่นตาป้องกันแสงชนิดใดก็ตาม

สิ่งที่ได้รับ : แว่นตานิรภัย 1 ชุด และกล่องเก็บ 1 อัน

ช่วงความยาวคลื่อนที่สามารถป้องกันได้ : 200 – 2,000 นาโนเมตร

สินค้าหมดแล้ว