โคมไฟถนนแอลอีดีรุ่นประหยัดขนาด 90 วัตต์ (90W LED STREET LIGHT)