โคมไฟถนน 20 วัตต์ รุ่นประหยัด (20W LED STREET LIGHT ECO SERIES)