โคมไฟสาดแสงแอลอีดีชนิดโมดูล ขนาด 450 วัตต์ 450W LED FLOOD LIGHT MODULE

  • จำนวนโมดูล 3X3 โมดูล
  • อุณหภูมิสี 4,000/6,500 K
  • มุมการกระจายแสง 60-260 องศา
  • ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 54,000 ลูเมน
  • 120 ลูเมนต่อวัตต์
  • IP66