โคมไฟสาดแสงแอลอีดี ขนาด 200 วัตต์ ชนิดโมดูล 200W LED FLOOD LIGHT MODULE