โคมไฟสาดแสงแอลอีดี 100 วัตต์ ชนิดโมดูล 100W LED FLOOD LIGHT MODULE

โคมไฟสาดแสงแอลอีดี ขนาด 100 วัตต์

100W LED FLOOD LIGHT

  • จำนวนโมดูล 2X1 โมดูล
  • อุณหภูมิสี 4,000/6,500 K
  • มุมการกระจายแสง 60-260 องศา
  • ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง 9600 ลูเมน
  • 120 ลูเมนต่อวัตต์
  • IP66