ถังพลาสติก 20 ลิตร พร้อมฝาปิด และหูหิ้วแบบหนา ขนาด 250x250x340 มม.

200 ฿

ถังพลาสติก 20 ลิตร พร้อมฝาปิด และหูหิ้วแบบหนาขนาด 250x250x340 มิลลิเมตร
สำหรับประกอบระบบไฮโดรโปนิกส์ แบบ DWC Bucket (พร้อมเจาะรูขนาด 6 นิ้ว)