โคมไฟถนนแอลอีดี รุ่น เอ็มเอ็กซ์ ขนาด 80 วัตต์ ( 80 LED STREET LIGHT MX SERIES )