ท่อย่นขนาด 100 มม.(4นิ้ว)

139 ฿

ท่อย่นขนาด 100 มม. (4นิ้ว) สำหรับดูดอากาศ inline duct 100 mm. (4”) ยาว 2 เมตร